loading
交稅「快應錢」交稅「快應錢」

交稅「快應錢」

交稅的事 瑣碎的事

立即申請
anchor

最新優惠

高達HK$888現金回贈實際年利率低至1.38%網上成功申請可獲額外HK$50現金獎賞

息率表一

貸款額
(HK$)
特惠客戶9
現金回贈#,17,18 12個月還款期 24個月還款期
成功申請交稅「快應錢」
及開立或持有本行之
儲蓄或往來戶口,可獲以下現金回贈(HK$)
每月
平息
實際年利率10 每月還款額*,11
(HK$)
每月
平息
實際年利率10 每月還款額*,11
(HK$)
包括現金回贈 不包括現金回贈 包括現金回贈 不包括現金回贈
$1,000,000 $888 0.083% 1.68% 1.85% $841 0.103% 2.30% 2.38% $427
$500,000 - $999,999 $688 0.090% 1.83% 2.01% $842 0.110% 2.45% 2.54% $428
$100,000 - $499,999 $388 0.110% 2.21% 2.46% $844 0.130% 2.88% 3.01% $430
$10,000 - $99,999 $88 0.125% 2.49% 2.81% $846 0.145% 3.21% 3.37% $432

 

貸款額
(HK$)
一般客戶
現金回贈#,17,18 12個月還款期 24個月還款期
成功申請交稅「快應錢」
及開立或持有本行之
儲蓄或往來戶口,可獲以下現金回贈(HK$)
每月
平息
實際年利率10 每月還款額*,11
(HK$)
每月
平息
實際年利率10 每月還款額*,11
(HK$)
包括現金回贈 不包括現金回贈 包括現金回贈 不包括現金回贈
$1,000,000 $888 0.093% 1.91% 2.07% $842 0.113% 2.53% 2.61% $428
$500,000 - $999,999 $688 0.100% 2.06% 2.23% $843 0.120% 2.69% 2.78% $429
$100,000 - $499,999 $388 0.120% 2.44% 2.68% $845 0.140% 3.11% 3.24% $431
$10,000 - $99,999 $88 0.135% 2.71% 3.02% $847 0.155% 3.43% 3.59% $433

 

*每月還款額以HK$10,000貸款額計算
#現金回贈將存入客戶於本行之儲蓄或往來戶口(備用透支或聯名戶口並不適用) 
息率表一所列之息率(包括每月平息及實際年利率)只適用於指定之貸款額及僅供參考,最終獲批核之息率將視乎審批結果而有所調整

息率表二

客戶同時成功申請交稅「快應錢」及360°「易出糧」服務,可享實際年利率低至1.38%20,21(包括現金回贈),貸款額最高為HK$100,000或稅額1倍(以較低者為準),還款期為12個月:

 

貸款額 (HK$) 包括現金回贈 不包括現金回贈 每月還款額*,22
(HK$)
每月平息^ 實際年利率21 每月平息 實際年利率21
$10,000 - $100,000
(最高為稅額一倍)
0.062% 1.38%20 0.135% 3.04%20 $847

 

*每月還款額以HK$10,000貸款額計算
^每月平息0.062%只適用於符合條款(23)之客戶,客戶須先按銀行批核之每月平息(「適用之每月平息」)還款,而客戶所適用之每月平息將會列印於貸款確認信上。客戶適用之每月平息與每月平息0.062%相差之利息開支將以現金回贈方式存入合資格貸款客戶之還款戶口內。詳情請參閱條款(19)
息率表二所列之息率(包括每月平息及實際年利率)只適用於指定之貸款額及僅供參考,最終獲批核之息率將視乎審批結果而有所調整

  • 於推廣期內透過本行網頁www.dahsing.com或大新銀行手機應用程式成功申請並於2019年3月31日或以前提取交稅「快應錢」可獲額外HK$50現金獎賞

推廣期由即日起至2019年2月28日止。

anchor

「大家的事,大新的事」微劇場

一聽到個「綠」字就好敏感?明白嘅,唔好話男人吖,有時女人聽到都驚驚⋯
揸開的士嘅 Owen都係過來人,深明呢種心力交稅嘅恐懼,但佢一樣有辦法搞得掂!

一聽到個「綠」字就好敏感?明白嘅,唔好話男人吖,有時女人聽到都驚驚⋯
揸開的士嘅 Owen都係過來人,深明呢種心力交稅嘅恐懼,但佢一樣有辦法搞得掂!

anchor

立即申請!

 

網上成功申請更可獲額外HK$50現金獎賞13

 


電話查詢2828 8111
傳真申請2232 5978
手機短訊申請 6828 8222
請於手機短訊內順序輸入(1)姓名(2)申請貸款額及(3)還款期(例如:林小文;100,000;24)。本行將於確認收妥短訊後的下一個工作天安排專人致電發送短訊之手機號碼與客戶跟進申請。個別電訊網絡供應商將自行收取發送短訊之費用,收費金額將按電訊網絡供應商而定。


* 因應網絡傳送速度而定,整個申請程序連批核結果需時約10分鐘。

 

須受有關條款及細則約束,詳情請按此

 

借定唔借?還得到先好借!